Weggespoel
deur die gety se in-uit-vee
Uitgewis
deur die loop van tyd en gees

Herinnering
van ‘n oomblik op die strand
Fluistering
van ons lewe se kort bestaan

Tussenin
kan ons slegs hoop en bid
Rakelings
alles vir ‘n oomblik beter te verstaan

Weggespoel
is die bestaan van daardie oomblik
Uitgewis
deur die gety se in-uit-vee

‘n Herinnering
in ‘n foto, woorde en gedagte vasgevang
Simboliek
van ons kort aardslewensbestaan

– Janet Botes, 2016

Rough Translation:
Washed Away
By the tide’s in-out-sweep
Erased
by the march of time and spirit

Memory
of a moment on the beach
Whispering
of our live’s short existence

Inbetween
we can only hope and pray
Nearly-so
all for a moment clearer understood

Washed Away
is the existence of that moment
Erased
by the tide’s in-out-sweep

A memory
captured in a photo, words and thought
Symbolic
of our short earthly life-existence

IMAGE INFO:
Documentation of land art created on Sunset Beach, Cape Town.
Limited Edition (Edition size: 3) archival print on art paper
60 x 45 cm paper size (print image size: 40 x 18 cm)